FR

Voordeel bedrijfswagen of mobiliteitsvergoeding

Gegevens
  Inkomstenjaar :
Type brandstof:
  Cataloguswaarde:
  CO2 uitstoot:
Valse hybride
  Uitstoot overeenstemmende wagen :
  Persoonlijke (maandelijkse) tussenkomst :
     
  Ouderdom van de wagen  
Datum 1ste inschrijving DIV : (dd/mm/yyyy)
  Mobiliteitsvergoeding  
  Tankkaart :
  Begindatum mobiliteitsvergoeding : (dd/mm/yyyy)

 

Resultaten
                           
  Kost VAA bedrijfswagen
    J
31
F
28
M
31
A
30
M
31
J
30
J
31
A
31
S
30
O
31
N
30
D
31
Jaar  
Belastbaar voordeel van alle aard : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Schatting bedrijfsvoorheffing : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  CO2 bijdrage werkgever : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                           

Deze simulatie maakt gebruik van een tarief bedrijfsvoorheffing van 50%. Het uiteindelijke nettobedrag kan verschillen naargelang de hoogte van het loon en de persoonlijke situatie van de werknemer (burgerlijke staat en gezinstoestand). De simulatie van de mobiliteitsvergoeding vertrekt van het principe dat de toekenningsvoorwaarden in hoofde van de werkgever en de werknemer vervuld zijn. Deze simulatie wordt louter ter informatie gegeven. Bovenvermelde bedragen zijn niet gegarandeerd en kunnen verschillen naargelang de individuele situatie. Group S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze simulatie.