Uw contactgegevens
Rijksregisternummer
(indien klant SVZ of dossier KBF)
Naam *
Voornaam *
Functie
Geslacht *
Taal *
Telefoon *
Gsm
Email *
Uw bedrijf
Ondernemingsnummer
Aansluitingsnr
(indien klant Sociaal Secretariaat)
Naam onderneming *
Adres sociale zetel *
Postcode *
Plaats *
Onderwerp
Vraag

De velden met een '*' moeten ingevuld worden.

Wanneer u dit formulier invult, dan slaat Group S uw gegevens in een bestand op om aan uw verzoek tegemoet te komen. In toepassing van de wet van 08.12.1992 betreffende de bescherming van het privé-leven wat betreft de verwerking van persoonlijke gegevens, mag u vragen dat uw gegevens u worden voorgelegd om er eventuele verbeteringen in aan te brengen. Group S mag deze gegevens doorgeven aan derden waarmee zij contracten heeft afgesloten.