Persoonlijke gegevens
Naam * Voornaam *
Postcode * Woonplaats
Land
Gsm E-mailadres
Geslacht * Geboortedatum *
Rijksregisternummer
Nationaliteit *
Werkvergunning Type vergunning
Alleen als buiten de Europese Gemeenschap.
Talenkennis (*)
TAALGesprokenGelezenGeschreven  
Geen taal.

(1 = noties, 5= perfecte kennis, 6 = moedertaal)
Studies en opleidingen (*)
Behaald diplomaDatum  
Geen diploma.
Uw verwachtingen
Taak of functie
Verklaring
Maximum afstand van de woonplaats
Max. tijd woon-werk verkeer
In welke dienst wil u graag werken?
Gewenste verloning jaarlijks
maandelijks
Via welk kanaal kent u Group S?
CV en motivatiebrief
Voeg hier uw CV toe
Voeg hier uw motivatiebrief toe

De velden met een '*' moeten ingevuld worden.

Wanneer u dit formulier invult, dan slaat Group S uw gegevens in een bestand op om aan uw verzoek tegemoet te komen. In overeenstemming met de Europese verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 inzake de bescherming van persoonsgegevens, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, mag u vragen dat uw gegevens u worden voorgelegd om er eventuele verbeteringen in aan te brengen. Group S mag deze gegevens doorgeven aan derden waarmee zij contracten heeft afgesloten.