iBruNet+

Typ de postcode of de eerste letter(s) van de gezochte plaats.
Vertrekplaats

Aankomstplaats
De wettelijke forfaitaire afstand is de afstand tussen het centrum van de twee ingegeven plaatsen volgens het boek der wettelijke afstanden. Het is niet de werkelijk afgelegde afstand tussen de twee ingegeven plaatsen. In tegenstelling tot sommige sectoren wordt in de bouwsector de wettelijke forfaitaire afstand niet meer gebruikt.
 v5.1